Crina Stancu

Fostă bursieră Erasmus și deținătoarea unui titlu de Master în domeniul Traducerilor Specializate, Crina își axează activitatea pe servicii de înființare a societăților, precum și servicii de conformitate și guvernanță corporativă, și lucrează cu clienți privați, corporații și investitori instituționali atât din România, cât și din străinătate. Crina este membru afiliat STEP și membru al Grupului de referință internațională pentru Practici în materie de Servicii Corporative („Corporate Services Practice Group of International Referral”), iar în prezent se specializează în drept administrativ internațional și în dreptul societăților comerciale.