Ştiri

Marketplaces online devin responsabili pentru TVA

Piețele online din UE (cum ar fi Amazon, eBay etc.) vor deveni responsabile de încărcarea și colectarea TVA-ului pentru vânzătorii din afara UE în încercarea de a recupera 5.000.000.000 EUR în cazul fraudei în materie de TVA. Comisia Europeană (ce) și miniștrii de finanțe ECOFIN au ajuns la o decizie în martie și în ultimele două luni au discutat [...]

Postat pe

Actualizare Brexit

Trei luni de extindere liderii europeni au aprobat cererea Regatului Unit pentru o prelungire de trei luni pentru Brexit. Donald Tusk, președintele Consiliului UE, a informat că liderii UE27 au convenit să accepte cererea Regatului Unit pentru un "flextension" Brexit până la 31 ianuarie 2020; se preconizează că decizia va fi oficializată printr-o procedură scrisă. Marea Britanie a fost de acord să dețină [...]

Postat pe

Directiva 1852/2017 transpusă în legislația națională

În 22 august 2019, România a transpus Directiva UE 1852/2017, care instituie un sistem care promite eliminarea neînțelegerile dintre statele membre ale UE în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor tratatelor bilaterale și a altor acordurilor de convenții. Astfel, companiile vor avea prin intermediul acestor noi dispoziții un instrument care le va da un [...]

Postat pe

Modificarea GD nr. 34/2019

Hotărîrea Guvernului nr. 34/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 80 la 31.01.2019, a stabilit un număr total de 20.000 de permise de muncă care pot fi emise în 2019 cetățenilor non-europeni, lucrători nou-admiși pentru următoarele tipuri de lucrători: permanenți, stagiar, sezonier, transfrontalier, înalt calificat, detașat, TIC (persoane transferate în cadrul aceleiași societăți). Având în vedere [...]

Postat pe

Regulamentele privind fișierele a1

Formularul a1 este un document portabil care este lansat aplicând legea: regulamentele nr. 883/2204 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și regulamentele nr. 987/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului din 16 septembrie 2009, regulamentele aplicată relației dintre orice stat membru al Uniunii Europene și spațiul economic european. [...]

Postat pe

Știri OCDE

OCDE a publicat schimburile care vor sprijini raportarea automată a aranjamentului MDR care evită CRS-ul standard și structurile societăților offshore opace la 15 iulie 2014, OCDE a publicat standardul pentru schimbul automat de informații financiare în Domeniul fiscal, cunoscut sub numele de "standardul comun de raportare" sau "CRS", și care, de fapt, [...]

Postat pe

NAFA publică un plan de măsuri pentru eficientizarea colectării veniturilor

Anul 2018 a fost un an mediocru pentru NAFA, având în vedere că a obținut un real contor de performanță în ceea ce privește sumele suplimentare stabilite în inspecțiile fiscale. Astfel, conform rapoartelor anuale de performanță disponibile pe site-ul web NAFA, în 2018 de plăți suplimentare au fost stabilite în inspecții fiscale în valoare de numai 5.900.000.000 RON, [...]

Postat pe

Grupul Mirus pentru a asista la achiziționarea de Dentotal Protect de către Fondul de capital privat Abris capital

Fondul de investitii Abris capital, unul dintre cei mai activi investitori financiari la nivel local, a cumparat distribuitorul Dentotal de produse dentare in schimbul a 15.000.000 euro, in functie de sursele ZF Vanzatorul este familia antreprenorilor locali dogariu care au alimentat de afaceri în 1991 și, de asemenea, detine Mercure Hotel de patru stele în centrul Bucureștiului, în apropiere de [...]

Postat pe

Curtea Europeană de Justiție – Vega International

La 15 mai 2019, Curtea Europeană de Justiție a publicat o hotărâre în cazul Vega International. Acest caz poate, încă o dată, să creeze o incertitudine considerabilă în ceea ce privește tratarea TVA a livrărilor de carburant efectuate cu ajutorul cardurilor de carburant. CEJ a reclasificat livrările și acum în ceea ce privește această formă de tranzacție ca un [...]

Postat pe

Derogarea de la Haga și alte formalități privind documentele publice utilizate de statele membre ale UE

Începând cu 16.02.2019, se aplică articolul 27 alin alineatul (2) din Regulamentul UE nr. 2016/1191 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană. Scop – eliminarea formalităților birocratice în ceea ce privește unele documente publice, ar fi: procesul de apostile, traduceri autorizate, copii certificate. Zona de [...]

Postat pe

Înregistrarea în scopuri de TVA începând cu 1 februarie

Începând cu 1 februarie 2019, persoanele impozabile care optează pentru înregistrarea în scopuri de TVA au obligația de a prezenta declarația de înregistrare în scopuri de TVA. Affidavitar trebui să fie completate cu programul de asistență disponibile pe site-ul NAFA și este prezentat cu fișierul PDF, semnat cu un certificat digital calificat, de la distanță [...]

Postat pe

Tratamentul cu TVA al bonurilor

Statele membre ale UE trebuiau să transpună Directiva 2016/1065, care a introdus noi norme în legătură cu emiterea, transferul și răscumpărarea cupoanelor. Noile prevederi disting în principal două tipuri de vouchere: voucherele cu scop unic (SPV) și voucherele multifuncționale (MPV). În ceea ce privește SPV, TVA-ul devine scadentă la emiterea și vânzările ulterioare de [...]

Postat pe

Intrarea în vigoare a pragului pentru serviciile electronice

Pragul de €10.000 pentru serviciile electronice a intrat în vigoare la 01/01/2019. În principiu, locul prestării de servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și de furnizare a serviciilor prestate pe cale electronică către persoane neimpozabile se află în statul membru al clientului. Cu toate acestea, începând cu 01/01/2019, locul livrării poate fi în statul membru al furnizorului, unde, în special, aceste [...]

Postat pe

Dreptul de deducere – Descrierea incorectă a mărfurilor pe facturi

Administrația fiscală nu poate refuza unui contribuabil dreptul de deducere a TVA-ului aferent intrărilor pentru simplul motiv că facturile de achiziție conțin o eroare referitoare la identificarea bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor. Sancționând incapacitatea contribuabilului de a respecta condițiile formale prin refuzul dreptului de deducere depășește [...]

Postat pe

Aprobarea cotei 2019 pentru angajații străini nou admiși pe piața muncii

Hotărîrea Guvernului nr. 34/2019 stabilește un număr total de 20,000 permise de muncă care ar putea fi emise în 2019 cetățenilor străini aparținând altor state decât statele membre ale Uniunii Europene sau spațiul economic european sau Confederației Elvețiene sau către străini cetățenilor al căror acces liber la piața muncii este stabilit [...]

Postat pe

Amendamente la codul de procedură fiscală

– Procedura de excludere și mediere – la 17 ianuarie 2019, Legea nr. 30/2019 privind aprobarea ordonanței guvernamentale de urgență nr. 25/2018 privind modificarea anumitor reglementări, ar fi cele privind aprobarea măsurilor fiscale-bugetare, a fost publicată. Prin urmare, codul de procedură fiscală a fost aprobat în mod direct și au fost formulate mai multe amendamente. Astfel, în [...]

Postat pe

Modificări legislative privind creșterea salariului brut minim pe economie și impactul acesteia asupra mobilității internaționale

Incepand cu 01.01.2019, salariul minim brut pe economie garantat va fi majorat de la Ron 1900 la Ron 2080, pentru personalul angajat cu 8 ore/zi, 40 ore/saptamana. Conform dispozițiilor legale privind regimul străinilor din România, următoarele categorii de cetățeni din afara UE trebuie să-și alinieze salariile la nivelul minim [...]

Postat pe

Clawback reveni pentru a fi modificate în doi pași

Mecanismul de impozitare clawback va fi schimbat în doi pași, bugetul casei de sănătate a medicamentelor fiind indexat în primul rând la rata inflației și, în a doua etapă, revizuirea formulei de calcul a contribuției, a anunțat, Augustus costache, purtătorul de cuvânt al Casa Națională de asigurări de sănătate (CNAS). Aducerea bugetului până la data de actualizarea [...]

Postat pe

Modificări legislative ale unor acte normative privind regimul străinilor din România, în vigoare începând cu 09.11.2018

Legea nr. 247/2018 modifică și completează GEO No. 194/2002 privind regimul străinilor din România, precum și ordonanța guvernamentală nr. 25/2014 privind ocuparea forței de muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, conform celor de mai jos: principalele acte legislative modificările ordonanței nr. 194/2002 angajatorii vor avea obligația de a notifica biroul de imigrare [...]

Postat pe