Ştiri

Approval of the 2022 quota for newly admitted foreign employees to the labour market

The Government Decision no. 132/27.01.2022 sets out a total number of 100,000 work permits that can be issued in 2022 to foreign citizens belonging to other states than the EU or the EEA or the Swiss Confederation, or to foreign citizens whose free access to the labor market is established through treaties and agreements concluded […]

Postat pe

Digital nomad in Romania

Starting with 17.01.2022, Law no. 22 / 14.01.2022 for the amendment and completion of the Government Emergency Ordinance no. 194/2002 on the regime of foreigners in Romania, defines the digital nomad and the immigration process applicable in Romania. Thus, a digital nomad is a Non-European citizen who is employed based on an employment contract to […]

Postat pe

Romanian gross average salary per economy in 2022

According to art. 15 from Law no. 318/2021 regarding the state social insurance budget for 2022, the gross average salary per economy has been increased to Ron 6,095 (from Ron 5,380/2021 established by Law no. 15/2021 regarding the state budget on 2021). Based on the immigration legal requirements in force, highly skilled workers (Non–EU citizens […]

Postat pe

Modificări legislative privind creșterea salariului brut minim pe economie și impactul acesteia asupra mobilității internaționale

Starting with 01.01.2022, the minimum gross wage per economy guaranteed will be increased from Ron 2,300 to Ron 2,550, for employed personnel with 8 hours/day, 40 hours/week. At the same time, the differentiated minimum salary for higher education, which this year is 2,350 Ron, will no longer be applicable from 2022, its value not being […]

Postat pe

Mirus Group relocates its headquarters to Globalworth Romania

Mirus Group becomes the tenant of Globalworth, the leading office investor in Central and Eastern Europe and the office market leader in Romania. The leased area amounts to 700 square meters and is brokered by Cushman & Wakefield Echinox in the Green Court C building, for a period of 5 years. The 60 employees of […]

Postat pe

GD modification no. 1133/30.12.2020on establishing the work permit quota for 2021 on newly admitted employees to the labour market

Government Decision no. 1133/2020 published in the Official Gazette no. 1326 on 31.12.2020, established a total number of 25,000 of work permits that can be issued in 2021, to Non-European citizens, newly-admitted workers for the following types: permanent workers, trainees, seasonal, cross-border, highly skilled, seconded, ICT (people transferred within the same company). Considering the following: […]

Postat pe

Posting of workers from undertakings established in an EU/EEA member state or the Swiss Confederation to Romania

EU Member States had to implement Directive 2018/957/EU into their domestic legislation, regarding new requirements in terms of international postings. In Romania, Law no. 172/2020 transposes this Directive into national legislation. Law no. 172/2020 was published in the Romanian Official Gazette on 13th of August 2020 and its provisions are applicable as of 16th of […]

Postat pe

Importanta Directivei DAC 6 in fiscalitate

Mirus continua seria evenimentelor impreuna cu UBB FSEGA prin webinarul «Importanta Directivei DAC 6 in fiscalitate». Ionut Zeche si Raluca Tutu, Parteneri in cadrul Mirus impreuna cu Ramona Mara, Coordonatoarea Masteratului de Fiscalitate au prezentat celor 65 de studenti si absolventi participanti la seminar principalele provocari ale implementarii DAC 6 dar si oportunitatile de dezvoltare profesionala pentru viitorii si actualii consultanti fiscali.[…]

Postat pe

Aprobarea cotei pentru 2021 pentru angajații străini nou admiși pe piața forței de muncă

Hotărârea Guvernului nr.1133/30.12.2020 stabilește un număr total de 25.000 de permise de muncă care pot fi eliberate în 2021 cetățenilor străini aparținând altor state decât UE sau SEE sau Confederația Elvețiană, sau cetățenilor străini al căror acces liber la piața muncii este stabilit prin tratate și acorduri încheiate [...]

Postat pe

Implicațiile imigrației BREXIT în România

La aproape patru ani de la referendumul privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, procesul de retragere a fost finalizat la 31 ianuarie 2020. Prin urmare, Acordul privind retragerea ratificat de ambele părți a intrat în vigoare la 1 februarie 2020. Acordul de retragere prevede o perioadă de tranziție până la [...]

Postat pe

Stoc de expediere și de oprire

În cazul în care întreprinderile păstrează stocurile la nivel local pentru a răspunde rapid nevoilor clienților, acest lucru poate fi clasificat ca stoc de apel sau de expediere. Tratamentul TVA al acestor diferă și pot fi disponibile simplificări. O practică de afaceri comună pentru companiile care furnizează livrări regulate pentru clienți este de a păstra inventarul într-un depozit care aparține fie clientului [...]

Postat pe

Analiza de risc fiscal a ANAF: Comportamente care generează inițierea unui control fiscal și solicitarea dosarului de prețuri de transfer

De la începutul anului 2019, Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) și ANAF au inițiat o colaborare pentru identificarea contribuabililor cu risc fiscal ridicat, în vederea eficientizării controalelor și reducerii evaziunii fiscale. Această colaborare a dus direct la înființarea unui departament de analiză a riscurilor în cadrul ANAF, la nivelul căruia statisticienii [...]

Postat pe

C-430/19. Exercitarea dreptului de deducere în cazul taxei pe valoarea adăugată (TVA)

La 4 iunie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a emis decizia C-430/19, având un impact asupra domeniului de practică al inspecțiilor fiscale. Practic, în acest fel s-a stabilit că este excesiv din partea Biroului Fiscal să solicite alte documente justificative în afară de factură, în scopul de a beneficia [...]

Postat pe

Măsuri de sprijinire a angajaților și angajatorilor începând cu 1 iunie 2020

Ordonanța de urgență nr.92/2020 pentru instituirea unor măsuri de sprijin activ pentru salariați și angajatori în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr. 459 / 29.05.2020) – Principalele prevederi prevăzute de prezentul act normativ: [...]

Postat pe

Modificări legislative din 21 aprilie

În cursul zilei de 21 aprilie 2020 au fost publicate următoarele acte normative: Ordinul nr.935/2020 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și impozitelor cu [...]

Postat pe

Ordonanța de urgență nr.

În Monitorul Oficial nr.319 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale. Prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 16 aprilie 2020. Principalele modificări legislative se referă la: rambursarea TVA cu verificarea ulterioară TVA solicitată pentru rambursare prin decontul negativ de TVA cu opțiune de rambursare, prezentat în termen de [...]

Postat pe

Ordonanța de urgență nr.

În Monitorul Oficial nr.260 din 30 martie 2020, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr.33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative, actul venind astfel în sprijinul contribuabililor prin oferirea a două reduceri fiscale, respectiv reduceri de taxe, asigurând impozitarea inversă a [...]

Postat pe

Ordonanța de urgență nr.32/2020 – simplificarea acordării șomajului tehnic

Ordonanța de urgență nr.32/2020 a modificat și simplificat procedura tehnică de șomaj prevăzută inițial în Ordonanța de Urgență nr.30/2020. Astfel, toți angajații (nu doar 75% dintre ei) pot beneficia de indemnizația tehnică de șomaj pentru toți angajatorii care reduc temporar sau întrerup activitatea total sau parțial ca urmare a [...]

Postat pe

Modificarea activității relațiilor publice a Inspectoratului General pentru Imigrări

În timpul stării de urgență decretate de Guvernul României: activitățile de primire a tuturor solicitărilor făcute de cetățenii străini și europeni în baza OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România și OUG 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor UE / SEE [...]

Postat pe

Șomajul tehnic în timpul stabilirii situației de urgență

Cine poate beneficia: – salariații cărora le-a fost suspendat contractul temporar, la inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alineatul (1) aprins. c) din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu ocazia stării de urgență stabilite prin Ordonanța nr.195/2020 și ca urmare a efectelor produse de SARS-CoV-2 [...]

Postat pe