Politica de Confidențialitate

aplicabilă prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de GRUPUL „MIRUS & LEXINGTON”

 1. Introducere
 2. Cine suntem noi?
 3. Cum ne puteți contacta?
 4. Ce date cu caracter personal prelucrăm, când prelucrăm și în ce scop?
 5. În baza cărui temei prelucrăm date cu caracter personal?
 6. Cui divulgăm sau transferăm date cu caracter personal?
 7. Unde și pentru cât timp stocăm datele cu caracter personal?
 8. Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată?
 9. Cum vă puteți exercita drepturile?
 10. Politica privind Modulele „Cookie”
 11. Ensuring personal data security
 12. Final provisions

 

1. Introduction

Grupul Mirus & Lexington vă asigură de implicarea sa în protejarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal și de prelucrarea acestora în mod echitabil și transparent, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD/ Regulamentul”).

În primul rând, respectăm următoarele principii cheie de prelucrare a datelor:

 • Legalitate, echitate și transparență – prelucrăm datele cu caracter personal în baza unui temei legal, în mod echitabil și transparent;
 • Limitări legate de scop – colectăm date cu caracter personal în scopuri specifice, explicite și legitime;
 • Reducerea la minimum a datelor – colectăm și păstrăm numai datele cu caracter personal care sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exactitate – ne asigurăm că datele cu caracter personal pe care le păstrăm sunt exacte, actualizate sau șterse, respectiv rectificate;
 • Limitări legate de stocare – ne asigurăm că stocăm datele cu caracter personal pe o perioadă care nu depășește perioada strict necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; altfel, datele sunt șterse sau anonimizate;
 • Integritate și confidențialitate – asigurăm securitatea adecvată a datelor cu caracter personal prin luarea unor măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare, combinate armonios în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale;
 • Responsabilitate – recunoaștem că suntem responsabili pentru asigurarea prelucrării în legalitate a datelor cu caracter personal.

Informațiile cu caracter personal sunt proprietatea dumneavoastră și respectăm acest lucru. Aveți dreptul la o informare detaliată cu privire la operațiunile de prelucrare la care sunt supuse datele cu caracter personal pe care ni le puneți la dispoziție sau pe care le colectăm. Am redactat prezenta politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”), aplicabilă operațiunilor de prelucrare online a datelor cu caracter personal, pentru a vă pune la dispoziție toate aceste informații, într-o formă cât mai accesibilă și cât mai succintă.

Prin urmare, prin prezenta Politică de confidențialitate vi se oferă informații detaliate cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, modul în care le colectăm, scopurile în care le utilizăm și modul în care asigurăm securitatea lor. În prezenta Politică de confidențialitate sunt descrise și drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată, așadar vă rugăm să o parcurgeți, împreună cu secțiunea „Clauze și condiții”.

În cele ce urmează puteți regăsi definițiile și explicațiile termenilor specifici utilizați, în vederea facilitării înțelegerii prezentei Politici de confidențialitate:

Termen Definiție/Explicație
Personal data orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Persoana vizată o persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal se prelucrează.
Processing înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Operator persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Persoana împuternicită de operator persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
Recipient persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căruia (căreia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
Consimţământ orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
Online identifiers adresele IP, identificatorii cookie sau alți identificatori, precum etichetele de identificare prin frecvențe radio, pe care persoanele fizice îi furnizează prin dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și protocoalele lor. Aceștia pot lăsa urme care, în special atunci când sunt combinați cu identificatori unici și alte informații primite de servere, pot fi utilizați pentru crearea de profiluri ale persoanelor fizice și pentru identificarea lor.

 

2. Cine suntem noi?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Grupul Mirus & Lexington, grup de societăți controlat de Mirus Holding SA, în componența căruia intră următoarele societăți, care acționează în calitate de operatori ai datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • Mirus Consultanță Fiscală S.R.L.
  Adresa: București, Sector 1, Str. Biharia nr. 26, etaj 4, cod poștal 013981
  CIF: RO28785604
  Înregistrată la: Registrul Comerțului din București
  Nr. înreg.: J40/8224/2011
  CAEN: 6920 „Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal”.
 • Mirus Consultanță în Contabilitate S.R.L.
  Adresa: București, Sector 1, Str. Biharia nr. 26, etaj 4, cod poștal 013981
  CIF: RO32756160
  Înregistrată la: Registrul Comerțului din București
  Nr. înreg.: J40/1358/2014
  CAEN: 6920 „Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal”.
 • Mirus Consultanță Salarizare S.R.L.
  Adresa: Bucureşti, Sector 1, Str. Biharia nr. 26, cod poștal 013981, România
  CIF: RO28765810
  Înregistrată la: Registrul Comerțului din București
  Nr. înreg.: J40/8146/2011
  CAEN: 7830 „Servicii de furnizare și management a forței de muncă”.
 • Mirus Employment Services S.R.L.
  Adresa: București, Sector 1, Str. Biharia nr. 26, etaj 4, cod poștal 013981
  CIF: RO30860651
  Înregistrată la: Registrul Comerțului din București
  Nr. înreg.: J40/12772/2012
  CAEN: 7820 „Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului”
 • Tax Representation S.R.L.
  Adresa: București, Sector 1, Str. Biharia nr. 26, etaj 4, cod poștal 013981
  CIF: RO30328094
  Înregistrată la: Registrul Comerțului din București
  Nr. înreg.: J40/6973/2012
  CAEN: 6920 „Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal”.
 • Lexington Corporate Services S.R.L. .
  Adresa: București, Sector 1, Str. Biharia nr. 26, etaj 4, cod poștal 013981
  CIF: RO31121436
  Înregistrată la: Registrul Comerțului din București
  Nr. înreg.: J40/681/2013
  CAEN: 7022 „Activități de consultanță pentru afaceri și management”.
 • Lexington House S.R.L.
  Adresa: București, Sector 1, Str. Biharia nr. 26, etaj 4, cod poștal 013981
  CIF: RO27183155
  Înregistrată la: Registrul Comerțului din București
  Nr. înreg.: J40/6820/2010
  CAEN: 7430 „Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)”

 

Cum ne puteți contacta?

Pentru a ne adresa întrebări cu privire la prezenta Politică de confidențialitate sau pentru a face o solicitare cu privire la exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată, ne puteți contacta în scris sau telefonic, utilizând următoarele date de contact:

Adresă de e-mail: dataprotection@mirus-group.eu
Headquarters address Str. Biharia nr. 26 | Sector 1 | București 013981 | România
Telefon: + 40 (721) 202 949
Fax: + 40 (31) 405 10 18
Contact person Dl Cezar Daminescu, Responsabil cu protecția datelor/ Manager desemnat

 

4. Ce date cu caracter personal prelucrăm, când prelucrăm și în ce scop?

4.1. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM CÂND NE ACCESAȚI WEBSITE-UL

Când accesați website-ul nostru, este posibil ca browser-ul dumneavoastră să ne trimită automat informații cu privire la:

 1. adresa IP a dispozitivului dumneavoastră,
 2. data și ora accesării,
 3. browser-ul pe care l-ați utilizat,
 4. sistemul de operare al dispozitivului dumneavoastră,
 5. informații cu privire la furnizorul dumneavoastră de servicii de internet,
 6. status-ul și cantitatea de date transferate în timpul accesării website-ului nostru.

Prelucrăm datele menționate în următoarele scopuri:

 1. pentru a asigura o conexiune fără incidente la website-ul nostru și o utilizare corespunzătoare a acestuia,
 2. pentru a evalua securitatea și stabilitatea sistemului,
 3. în alte scopuri administrative.

Temeiul legal pentru prelucrarea acestor date este reprezentat de executarea contractului prin care vă punem la dispoziție website-ul nostru, precum și de interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a website-ului.

În plus, la accesarea website-ului nostru, instalăm module „cookie” și alte tehnologii de monitorizare pe dispozitivul dumneavoastră și utilizăm servicii de analiză. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați secțiunea 10 din prezentul document, care prezintă Politica noastră cu privire la Modulele „Cookie”.

4.2. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM CÂND VĂ ABONAȚI LA NEWSLETTER-UL MIRUS & LEXINGTON

În cazul în care v-ați exprimat fără echivoc consimțământul în acest sens, adresa de e-mail, numele și prenumele dumneavoastră vor fi utilizate pentru a vă trimite periodic newsletter-ul. De îndată ce datele dumneavoastră sunt înregistrate în bazele noastre de date, newsletter-ul se trimite automat, fără intervenția unui operator uman.

Suplimentar, vom putea prelucra și următoarele date: (la deschiderea newsletter-ului) adresa IP a dispozitivului dumneavoastră, browser-ul pe care l-ați utilizat și adresa la care vă aflați, prin indicatoarele auxiliare MailChimp de ajutor pentru navigarea online („web signposts”) integrate în newsletter-ul nostru.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate exclusiv în vederea trimiterii și personalizării newsletter-ului, precum și a evaluării numărului de accesări ale newsletter-ului.

Aceste date vor fi divulgate exclusiv partenerului nostru, MailChimp (The Rocket Science Group LLC), o societate cu răspundere limitată din Statele Unite ale Americii (Georgia), care ne ajută să vă trimitem newsletter-ul și ne pune la dispoziție rapoarte privind numărul de accesări ale newsletter-ului. Datele dumneavoastră vor fi stocate și pe serverele MailChimp din SUA. MailChimp prelucrează datele în conformitate cu cerințele principiilor Scutului de confidențialitate UE-SUA (Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016, în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA).

În cazul în care vă răzgândiți și doriți să vă retrageți consimțământul, vă puteți dezabona prin accesarea link-ului de la finalul newsletter-ului sau prin trimiterea unei solicitări în acest sens, folosind datele de contact menționate anterior în Secțiunea 3.

4.3. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITAȚI O CLARIFICARE, O BROȘURĂ DE SERVICII SAU O OFERTĂ, UTILIZÂND FORMULARELE DE CONTACT ONLINE

În cazul în care solicitați o clarificare, o broșură sau o ofertă financiară prin intermediul website-ului nostru, va trebui să completați formularele de contact cu următoarele date: nume, organizație, număr de telefon, adresă de e-mail, tipul solicitării și o scurtă descriere aferentă, după caz. În cazul în care solicitați o ofertă, veți avea posibilitatea de a anexa un document pe care îl considerați relevant și pe care noi îl vom analiza.

Tratăm astfel de solicitări drept abordări pre-contractuale, prin urmare vom prelucra datele dumneavoastră enumerate anterior în scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră, în baza Articolului 6 alin. (1), lit. b) din RGPD.

În situația în care nu se va încheia un contract în termen de 6 luni de la data solicitării de clarificări sau broșuri/oferte, vom șterge informațiile dumneavoastră cu caracter personal sau le vom anonimiza și le vom utiliza anonimizate în scopuri statistice sau pentru pregătirea angajaților noștri.

4.4. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE LA DEPUNEREA CANDIDATURII PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII VACANTE ÎN CADRUL SOCIETĂȚILOR NOASTRE, PRIN SECȚIUNEA „CARIERE” A WEBSITE-ULUI NOSTRU

În cazul în care vă depuneți candidatura pentru ocuparea unei funcții vacante în cadrul Grupului, prin secțiunea „Cariere” a website-ului nostru, vi se va cere să ne furnizați următoarele date: numele, organizația, numărul de telefon, adresa de e-mail, descrierea solicitării/scrisoare de intenție, informații despre studii și experiența profesională, precum și alte informații pe care le includeți în CV și în scrisorile de recomandare.

Vom prelucra aceste informații în scopul de a gestiona candidatura dumneavoastră, mai exact de a o evalua; vom ține evidențele aferente proceselor de angajare; vom analiza procesul de angajare și rezultatele acestuia și vom efectua verificări ale antecedentelor, în măsura permisă de legislația aplicabilă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea încheierii și semnării contractului individual de muncă. În acest sens, temeiul legal de prelucrare este Articolul 6 alin. (1) lit. b) din RGPD.

După încheierea unui proces de recrutare pentru o anumită funcție, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe o perioadă de timp specificată pentru a ne îndeplini interesele legitime, mai exact facilitarea viitoarelor procese de recrutare prin menținerea unei baze de date temporare a candidaților care au dat dovadă de potențial. În acest caz, temeiul legal de prelucrare este Articolul 6 alin. (1) lit. f) din RGPD.

Informațiile cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în vederea depunerii candidaturii pentru ocuparea unei funcții vacante se vor păstra timp de 6-12 luni, în cazul în care nu sunteți selectat(ă) pentru ocuparea respectivei funcții, sau vor fi prelucrate în continuare, în cazul angajării, în vederea întocmirii dosarului dumneavoastră de angajat.

4.5. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE LA AUTENTIFICAREA ȘI POSTAREA DE COMENTARII PE BLOGUL NOSTRU

În cazul în care vă autentificați sau postați comentarii pe blogul nostru, vi se va solicita să ne furnizați următoarele informații: numele de utilizator, parola, numele, adresa de e-mail, comentariul, URL-ul website-ului dumneavoastră.

Prelucrăm aceste date exclusiv în vederea asigurării funcționării secțiunii „Blog” de pe website-ul nostru și pentru a vă acorda posibilitatea de a interacționa cu alți utilizatori și autori, în baza intereselor noastre legitime de a obține impresii și de a interacționa cu abonații noștri.

Vă atragem atenția asupra faptului că secțiunea comentariilor este una publică, prin urmare vi se recomandă să evitați să dezvăluiți informații cu caracter personal în comentariile dumneavoastră.

Vom păstra datele cu caracter personal menționate anterior pe o perioadă de maximum 1 an.

4.6. DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZAȚI OPȚIUNEA „TRIMITE UNUI COLEG/TRIMITE LINK-UL PRIN E-MAIL UNUI PRIETEN”

În cazul în care trimiteți un mesaj sau un articol unui coleg sau prieten, vom colecta următoarele informații: numele dumneavoastră, adresa dumneavoastră de e-mail, numele destinatarului, adresa sa de e-mail și mesajul dumneavoastră.

Prelucrăm aceste date exclusiv în vederea trimiterii mesajului/link-ului către destinatarul pe care l-ați indicat, în baza interesului nostru legitim de a distribui paginile website-ului nostru și articolele noastre tuturor potențialelor părți interesante.

Vom păstra datele cu caracter personal menționate anterior doar pe o perioadă de maximum 6 luni.

4.7. PRELUCRAREA DATELOR SENSIBILE SAU ALE DATELOR CU PRIVIRE LA MINORI

We shall not collect through our website sensitive information, unless legally required for recruiting purposes.

Website-ul nostru și conținutul aferent nu se adresează minorilor. Prin urmare, nu vom colecta sau păstra, în mod intenționat, date cu caracter personal despre minori, cu excepția cazului în care acest lucru face parte din angajamentul de a vă oferi servicii profesionale.

5. În baza cărui temei prelucrăm date cu caracter personal?

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:

 • Acordarea consimțământului, conform Articolului 6 alin. (1), lit. a) din RGPD - este posibil (dar de obicei nu este cazul) să avem nevoie de consimțământul dumneavoastră pentru a utiliza informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Vă puteți exercita dreptul de retragere a consimțământului, contactându-ne în modul descris în cele ce urmează.
 • Executarea unui contract sau luarea unor măsuri solicitate de dumneavoastră înainte de semnarea unui contract cu noi, conform Articolului 6 alin. (1), lit. b) din RGPD - este posibil să fie necesar să colectăm și să utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în vederea efectuării demersurilor pentru încheierea unui contract, pentru încheierea unui contract cu dumneavoastră, pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale față de dumneavoastră sau pentru derularea în alt mod a contractului.
 • Conformitatea cu legislația sau regulamentul, conform Articolului 6 alin. (1), lit. c) din RGPD - este posibil să utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea respectării normelor legale sau reglementărilor aplicabile.
 • Interesul legitim, conform Articolului 6 alin. (1), lit. f) din RGPD - este posibil să utilizăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii intereselor noastre legitime, printre care și cele enumerate anterior.

 

6. Cui divulgăm sau transferăm date cu caracter personal?

În principal, informațiile dumneavoastră cu caracter personal vor fi divulgate angajaților noștri din anumite departamente și societăților care fac parte din Grupul Mirus & Lexington, în funcție de necesități.

În situațiile în care acest lucru este justificat și/sau necesar, este posibil să distribuim informațiile dumneavoastră cu caracter personal și în afara Grupului. Printre posibilii destinatari se numără următoarele categorii:

 • Agenți terți/furnizori sau contractanți, aflați sub incidența obligației păstrării confidențialității. Această categorie poate include, fără a se limita la, furnizorii de servicii IT și de comunicare.
 • Terțe părți relevante pentru serviciile juridice pe care le prestăm. Această categorie poate include, fără a se limita la, partenerii contractuali cu care se încheie tranzacțiile, alți furnizori de servicii profesionale, reprezentanți legali, angajatori sau potențiali angajatori, Inspectoratul General pentru Imigrări din România, Notari Publici, Registrul Comerțului, autorități guvernamentale și instituții publice, în funcție de competențele conferite prin lege în vederea solicitării de informații cu privire la datele cu caracter personal colectate ca parte din activitatea specifică a Grupului Mirus & Lexington.
 • În măsura impusă prin lege, sub incidența unui mandat de percheziție sau a unei hotărâri judecătorești, spre exemplu, dacă suntem obligați să divulgăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în vederea respectării oricărei obligații legale.

În cazul în care va fi necesar să transferăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European, ne vom asigura că acestea sunt protejate și transferate într-un mod care să respecte cerințele legale, inclusiv după cum urmează:

 • Comisia Europeană a emis o decizie prin care recunoaște caracterul adecvat al nivelului de protecție al datelor din statul terț preconizat pentru transfer sau în cazul în care destinatarul este localizat în SUA, acesta poate fi un membru certificat prin planul Scutului de confidențialitate UE-SUA;
 • Destinatarul a semnat un contract pe bază de „clauze contractuale standard”, aprobat de Comisia Europeană, prin care se obligă să protejeze informațiile dumneavoastră cu caracter personal, sau
 • Am obținut consimțământul dumneavoastră explicit în prealabil.

Cu toate acestea, în toate situațiile, orice transfer al informațiilor dumneavoastră cu caracter personal va respecta legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor.

Puteți primi mai multe detalii despre protecția acordată informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, în caz de transfer în afara Spațiului Economic European (inclusiv o mostră din clauzele contractuale standard), dacă ne contactați utilizând informațiile din Secțiunea 3 de mai sus.

7. Unde și pentru cât timp stocăm datele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate, preponderent, pe servere localizate în Spațiul Economic European.

Prelucrăm și reținem datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât ne este necesar pentru îndeplinirea scopurilor, a obligațiilor contractuale și a altor obligații legale în materie de stocare/arhivare, după caz.

Vom reține datele numai atât timp cât este necesar și/sau stipulat în legislație pentru scopul respectiv. De exemplu:

 • Datele prelucrate în vederea facturării și documentele contabile justificative se vor păstra pe o perioadă de 5-10 ani, după caz, conform Legii contabilității nr. 82/1991;
 • Datele prelucrate cu consimțământul dumneavoastră se vor prelucra în perioada de valabilitate a consimțământului dumneavoastră sau până când alegeți să vă retrageți consimțământul sau până când datele nu mai sunt necesare;
 • Datele prelucrate în interesul nostru legitim se vor prelucra pe o perioadă de maximum 1 an, după care vor fi anonimizate și prelucrate în scopuri statistice.

 

8. Care sunt drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată?

8.1. DREPTUL DE ACCES

La solicitarea dumneavoastră, vă vom confirma că vă prelucrăm datele cu caracter personal și, în acest caz, vă vom pune la dispoziție o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt supuse prelucrării, precum și următoarele informații:

 1. scopurile prelucrării;
 2. categoriile de date cu caracter personal avute în vedere;
 3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate date cu caracter personal, în special destinatarii din state sau organizații internaționale terțe;
 4. dacă este posibil, perioada de stocare a datelor cu caracter personal, iar dacă nu este posibil, criteriile de stabilire a respectivei perioade;
 5. existența dreptului de a solicita operatorului să rectifice sau să șteargă datele cu caracter personal sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal, cu privire la persoana vizată, sau existența dreptului de a se opune prelucrării;
 6. dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere;
 7. în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile despre proveniența acestora;
 8. existența unui proces decizional automatizat care include crearea de profiluri și, cel puțin în cazurile respective, a unor informații pertinente privind logica utilizată, dar și importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Dacă transferăm datele dumneavoastră în afara Spațiului Economic European sau către o organizație internațională, aveți dreptul să fiți informat(ă) cu privire la garanțiile adecvate aplicate.

Prima copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal vă este pusă la dispoziție gratuit. Pentru copii suplimentare, este posibil să percepem o taxă suplimentară rezonabilă, în funcție de costurile administrative aferente.

8.2. DREPTUL LA RECTIFICAREA ȘI/SAU COMPLETAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care datele pe care le avem despre dumneavoastră sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați corectarea sau completarea acestora. În acest sens, puteți face o solicitare, utilizând datele de contact menționate anterior. Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la rectificarea sau completarea acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

În vederea actualizării și a păstrării exactității datelor, este posibil să vă solicităm periodic să reconfirmați/ să reactualizați datele dumneavoastră cu caracter personal.

8.3. DREPTUL LA ȘTERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”)

Este posibil să ne solicitați să ștergem informațiile dumneavoastră cu caracter personal și vom răspunde neîntârziat unei astfel de solicitări, în oricare dintre următoarele situații:

 1. Datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. Vă retrageți consimțământul pentru prelucrare a datelor, în situația în care prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 3. Vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în interesul nostru legitim, inclusiv creării de profiluri în baza acestui temei, sau vă opuneți prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri care să aibă legătură cu scopurile de marketing direct;
 4. Datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal;
 5. Datele cu caracter personal ar trebui șterse, în vederea respectării obligațiilor legale impuse prin dreptul Uniunii sau prin dreptul intern;
 6. Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii informative către copii, iar temeiul prelucrării îl constituie consimțământul.

Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la ștergerea acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

Ne rezervăm dreptul de a refuza ștergerea datelor, în situațiile în care prelucrarea este necesară pentru:

 1. Exercitarea dreptului la liberă exprimare și informare;
 2. Respectarea unei obligații legale aplicabile nouă, în calitate de operator de date cu caracter personal;
 3. Arhivarea în interes public, științific sau în scopuri statistice sau care țin de cercetare istorică, atât timp cât există probabilitatea ca ștergerea datelor să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării;
 4. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

8.4. DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII

Ne puteți solicita să blocăm sau să restricționăm prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

 1. Contestați exactitatea datelor - în acest caz, la solicitarea dumneavoastră, vom restricționa prelucrarea pe perioada în care efectuăm demersurile necesare verificării exactității datelor dumneavoastră;
 2. Prelucrarea datelor este ilegală și nu doriți să ștergeți datele dumneavoastră;
 3. Nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră pentru prelucrare, însă datele despre dumneavoastră prelucrate sunt necesare în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță;
 4. V-ați opus prelucrării datelor dumneavoastră sub incidența interesului nostru legitim, inclusiv creării de profiluri pe această bază - în acest caz, la solicitarea dumneavoastră, vom restricționa prelucrarea pe perioada cât verificăm dacă drepturile noastre legitime nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Dacă s-a restricționat prelucrarea datelor dumneavoastră, noi vom putea numai să stocăm datele dumneavoastră. Orice alt tip de prelucrare, în afară de stocare, se va realiza numai:

 • ulterior obținerii consimțământului dumneavoastră;
 • în vederea constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță.
 • în vederea apărării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • din motive de interes public al Uniunii sau al unui Stat Membru.

Vă vom informa înainte de ridicarea oricăror restricții de prelucrare stabilite în modurile enunțate anterior.

Cu excepția situației în care acest lucru se dovedește imposibil sau impune eforturi mult prea mari, vom înștiința fiecare destinatar căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu privire la restricționarea prelucrării acestora. La cerere, vă vom informa care sunt respectivii destinatari.

8.5. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, în vederea transmiterii acestora către un alt operator, în următoarele împrejurări:

 1. Prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază consimțământul dumneavoastră sau un contract încheiat cu noi;
 2. Prelucrarea datelor dumneavoastră se efectuează prin mijloace automatizate.

Vă vom pune la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

În cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct operatorului indicat de dumneavoastră.

8.6. DREPTUL LA OPOZIȚIE ȘI PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT

Aveți dreptul de a ne solicita să nu mai prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația particulară în care vă aflați și dacă prelucrarea datelor dumneavoastră are la bază interesul nostru legitim. Nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase, care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră, sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În plus față de cele menționate anterior, puteți să solicitați să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri care țin de marketing direct.

8.7. DREPTURI CARE ȚIN DE PROCESUL DECIZIONAL INDIVIDUAL AUTOMATIZAT, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă afectează semnificativ, cu următoarele excepții:

 1. decizia bazată pe prelucrare automată este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract cu noi;
 2. decizia bazată pe prelucrare automată este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau prin dreptul intern care se aplică Grupului Mirus & Lexington și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate;
 3. decizia bazată pe prelucrare automată are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

Dacă se aplică situațiile descrise anterior la punctele (1) și (3), puteți solicita exercitarea următoarelor drepturi corespunzătoare:

 • dreptul de a obține intervenție umană din partea noastră;
 • dreptul de a vă exprima punctul de vedere;
 • dreptul de a contesta decizia bazată pe prelucrare automată.

8.8. DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL

Dacă temeiul legal pe care ne bazăm pentru a prelucra informațiile dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul (sau consimțământul explicit), aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, iar noi nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.

Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza consimțământului, efectuate anterior retragerii acestuia.

8.9. Dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Aveți dreptul de a contacta ANSPDCP în situația în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră nu respectă legislația aplicabilă. Pentru informații suplimentare despre ANSPDCP, accesați: http://www.dataprotection.ro/.

8.10. DREPTUL LA O CALE DE ATAC JUDICIARĂ

Fără a aduce atingere vreunei căi de atac administrative sau nejudiciare disponibile, aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă, în baza unei decizii opozabile a ANSPDCP.

9. Cum vă puteți exercita drepturile?

Înaintarea unei solicitări. În vederea exercitării oricăruia dintre drepturile menționate anterior, vă rugăm să înaintați solicitarea dumneavoastră în scris sau telefonic, utilizând datele de contact oferite în Secțiunea 3 de mai sus.

Identificarea solicitantului. În vederea gestionării corespunzătoare a solicitării dumneavoastră, vă rugăm să vă identificați cât mai complet posibil. În situația în care avem rezerve rezonabile cu privire la identitatea solicitantului, vom cere informații suplimentare pentru a confirma identitatea dumneavoastră.

Timpul de răspuns. Vom răspunde solicitărilor dumneavoastră neîntârziat, în orice caz, în termen de o lună de la data primirii solicitării. În eventualitatea în care solicitarea dumneavoastră este una complexă, iar noi ne găsim în situația de a prelucra un număr mare de solicitări, este posibil să amânăm rezonabil acordarea unui răspuns cu privire la solicitarea dumneavoastră, cu până la maximum două luni și cu notificare prealabilă.

Oferirea unui răspuns. Vă vom oferi răspunsul nostru, precum și orice informații solicitate, în format electronic, cu excepția cazului în care le solicitați într-un alt format.

Refuzul. În cazul în care refuzăm să dăm curs solicitării dumneavoastră, vă vom prezenta motivele care au generat această decizie, precum și posibilitatea de a depune plângere la ANSPDCP și de a iniția exercitarea unei căi de atac judiciare.

Taxele. Exercitarea drepturilor dumneavoastră în calitate de persoană vizată este gratuită. Cu toate acestea, în măsura în care solicitările dumneavoastră sunt vădit nefondate și excesive, mai ales prin prisma caracterului repetitiv, ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă sau de a refuza să dăm curs solicitării.

10. Politica privind Modulele „Cookie”

10.1. CE SUNT MODULELE „COOKIE”?

Modulele „cookie” sunt fișiere de mici dimensiuni, care conțin litere și numere stocate pe calculatorul, terminalul mobil sau un alt echipament pe care îl utilizați pentru a vă conecta la internet. Există două tipuri de module „cookie”:

 • Module „cookie” temporare - modul „cookie” temporar permite operatorului website-ului să realizeze conexiuni între acțiunile unui utilizator, pe durata unei sesiuni de navigare prin browser. Se activează la deschiderea ferestrei browser-ului. La închiderea ferestrei browser-ului, toate modulele „cookie” temporare se șterg.
 • Module „cookie” permanente - rămân pe dispozitivul utilizatorului pe o durată determinată, specificată în modulul „cookie”. Se activează de fiecare dată când utilizatorul accesează website-ul care a creat respectivul modul „cookie”.

Modulele „cookie” se instalează prin solicitarea trimisă de serverul nostru web către browser-ul dumneavoastră (cum ar fi Internet Explorer, Chrome) și nu conțin software, viruși sau programe spyware și nu pot accesa informațiile stocate pe hard-disk-ul dumneavoastră.

10.2. CE TIPURI DE MODULE „COOKIE” UTILIZĂM ȘI ÎN CE SCOPURI?

 • Module „cookie” strict necesare - sunt esențiale pentru navigarea pe website-ul nostru și pentru utilizarea caracteristicilor acestuia. Aceste module „cookie” nu colectează informații cu caracter personal despre dumneavoastră.
 • Module „cookie” de performanță - colectează date cu privire la modul în care utilizatorii accesează website-ul nostru, în scopuri statistice. Nu conțin informații cu caracter personal cum ar fi nume și adrese de e-mail și se utilizează pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră de utilizator al website-ului. Informațiile oferite de modulele „cookie” de performanță ne pot ajuta să înțelegem cum utilizați website-ul; de exemplu, dacă l-ați mai accesat în trecut, la ce v-ați uitat, pe ce ați dat click și cum ne-ați găsit. Ne vom folosi de astfel de date pentru a continua îmbunătățirea serviciilor pe care le oferim.
 • Module „cookie” de analiză - module „cookie” generate de software-ul Google Analytics pentru a monitoriza activitatea utilizatorilor, precum și frecvența accesării website-ului. Ne-am asigurat că datele transmise de aceste module „cookie” nu atrag dezvăluirea identității dumneavoastră.
Denumire Purpose Expiry
_pk_uid Analiză 13 months
_pk_ses Analiză 13 months
_gat Analiză 1 month
_gid Analiză 3 months
_ga Analiză 2 years
 • Module „cookie” de funcționalitate - memorează numele de utilizator, preferințele lingvistice sau regiunile din care se face accesarea, permițând astfel utilizatorului să personalizeze interfața website-ului.
Denumire Purpose Expiry
9d0baa83813cb2084854e78ee4f5beac language 1 year
 • Module „cookie” în scopuri publicitare și de analiză a comportamentului utilizatorului - se utilizează în vederea prezentării unor reclame mai relevante pentru dumneavoastră, însă pot servi și la limitarea numărului de rulări ale unui spot publicitar și la cuantificarea eficienței unei campanii publicitare, prin monitorizarea click-urilor utilizatorilor.
Denumire Purpose Expiry
Facebook
Linkedin
Twitter

10.3. CUM PUTEȚI REFUZA SAU DEZACTIVA MODULE „COOKIE”?

În mesajul tip „pop-up” care apare pe ecran, aveți posibilitatea de a selecta modulele „cookie” pe care doriți să le utilizați, cu excepția modulelor „cookie” strict necesare. Dezactivarea modulelor „cookie” strict necesare va dezafecta și servicii esențiale ale website-ului și va face utilizarea acestuia imposibilă.

Modulele „cookie” pot fi dezactivate și prin modificarea setărilor browser-ului. Pentru informații suplimentare pe acest subiect, vă rugăm să accesați pagina de setări a browser-ului.

10.4. TEHNOLOGIILE AFERENTE PLATFORMELOR DE COMUNICARE SOCIALĂ

Plug-in-urile Facebook Apreciere și Distribuire („Like and Share”) - permit utilizatorilor să aprecieze pagina de Facebook a Grupului Mirus & Lexington sau să distribuie prietenilor website-urile Grupului Mirus & Lexington. În cazul în care o persoană conectată la Facebook accesează website-ul, browser-ul trimite informații către Facebook, pentru ca Facebook să încarce conținut pe pagina respectivă. Printre datele care pot fi trimise către Facebook se numără: numele de utilizator, website-ul pe care îl accesați, data și ora accesării și alte informații care țin de browser. În cazul în care nu sunteți conectat(ă) la contul de Facebook, informațiile transferate către Facebook vor fi mai puține.

Facebook poate utiliza integral sau parțial aceste informații cu caracter personal, în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor Facebook și a prezentării de sporturi publicitare personalizate. Pentru informații suplimentare, puteți consulta Politica de confidențialitate a Facebook.

https://www.facebook.com/business/gdpr

Plug-in Google+ - în cazul în care accesați un website care are un plug-in Google, browser-ul dumneavoastră trimite o serie de informații către Google, cum ar fi URL-ul paginii pe care ați accesat-o și adresa dumneavoastră IP. Google poate accesa și citi modulele „cookie” stocate pe dispozitivul utilizatorului. Aplicațiile care utilizează serviciile de publicitate ale Google partajează și ele informații cu Google, respectiv numele aplicației și identificatorul unic pentru publicitate.

https://cloud.google.com/security/gdpr/

Plug-in „Distribuie pe LinkedIn” - când cineva accesează un website care are integrat un astfel de plug-in, LinkedIn primește următoarele informații despre utilizator: URL-ul website-ului accesat anterior și cel al website-ului accesat imediat după de utilizator. Noi primim informații și despre adresa IP, serverul proxy, sistemul de operare, browser-ul web și extensiile, datele de identificare ale dispozitivului și/sau furnizorului de servicii de internet și/sau identificatorul și caracteristicile telefonului mobil. În cazul în care website-ul este accesat de pe un dispozitiv mobil, acesta ne va trimite datele de localizare conform setărilor telefonului utilizatorului.

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Plug-in Twitter - când cineva accesează un website care are integrat un astfel de plug-in, Twitter poate primi următoarele informații cu caracter personal despre utilizator: Pagina web accesată, adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, informațiile aferente modulelor „cookie”. Aceste informații se colectează în vederea îmbunătățirii produselor și serviciilor Twitter, inclusiv a spoturilor publicitare și a reclamelor personalizate.

https://twitter.com/en/privacy

11. Asigurarea securității datelor cu caracter personal

În vederea asigurării securității acestui website, utilizăm protocolul SSL („Secure Socket Layer”) în ceea ce privește accesarea website-ului, împreună cu nivelul maxim de criptare pe care îl acceptă browser-ul dumneavoastră. În general, este vorba despre criptare cu cheie de 256 biți. Faptul că o singură pagină din website-ul nostru este criptată este indicat de pictograma unui lacăt încuiat, prezentă în bara de status a browser-ului dumneavoastră.

La nivel de organizație, am adoptat și ne-am instruit angajații să urmeze proceduri interne de prevenire a pierderii, a divulgării datelor cu caracter personal sau a accesului neautorizat la acestea. Toate persoanele, inclusiv angajații, implicate în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sub îndrumarea noastră s-au angajat să păstreze confidențialitate și securitatea tuturor acestor date cu caracter personal.

În plus, am pus în aplicare măsuri de securitate corespunzătoare, în vederea protejării datelor dumneavoastră împotriva atacurilor cibernetice și a altor potențiale încălcări ale securității datelor. Vom îmbunătăți continuu astfel de măsuri de securitate, în pas cu dezvoltarea tehnologiei.

12. Final provisions

Prezenta Politică de confidențialitate intră în vigoare începând cu data de 25 mai 2018.

Grupul Mirus & Lexington își rezervă dreptul de a aduce modificări și amendamente prezentei Politici de confidențialitate, în orice moment, prin publicarea unei versiuni actualizate aici.