Aprobarea cotei pentru 2021 pentru angajații străini nou admiși pe piața forței de muncă

Hotărârea Guvernului nr.1133/30.12.2020 stabilește un număr total de 25.000 de permise de muncă care pot fi eliberate în 2021 cetățenilor străini aparținând altor state decât UE sau SEE sau Confederația Elvețiană, sau cetățenilor străini al căror acces liber la piața muncii este stabilit prin tratate și acorduri încheiate [...]

Postat pe

Modificări privind programul de lucru cu publicul pentru cetățenii străini

În contextul măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu COVID-19, Inspectoratul General pentru Imigrație (GII) stabilește noi măsuri pentru cetățenii străini, care vor fi aplicate în timpul instituirii stării naționale de urgență, după urmează: Începând cu data de 20.03.2020, activitatea de primire a cererilor de eliberare a documentelor de călătorie, [...]

Postat pe

Normele privind vizele Schengen urmează să se schimbe începând cu februarie 2020

Viza Schengen este una dintre cele mai renumite vize din lume, acordând titularului său posibilitatea de a călători în 26 de țări europene, dintre care 22 fac parte din Uniunea Europeană. Numărul solicitanților de viză Schengen a crescut constant în fiecare an. În prezent, călătorii din 104 țări și entități trebuie să obțină [...]

Postat pe

Modificarea GD nr. 34/2019

Hotărîrea Guvernului nr. 34/2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 80 la 31.01.2019, a stabilit un număr total de 20.000 de permise de muncă care pot fi emise în 2019 cetățenilor non-europeni, lucrători nou-admiși pentru următoarele tipuri de lucrători: permanenți, stagiar, sezonier, transfrontalier, înalt calificat, detașat, TIC (persoane transferate în cadrul aceleiași societăți). Având în vedere [...]

Postat pe

Regulamentele privind fișierele a1

Formularul a1 este un document portabil care este lansat aplicând legea: regulamentele nr. 883/2204 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și regulamentele nr. 987/2009 ale Parlamentului European și ale Consiliului din 16 septembrie 2009, regulamentele aplicată relației dintre orice stat membru al Uniunii Europene și spațiul economic european. [...]

Postat pe

Derogarea de la Haga și alte formalități privind documentele publice utilizate de statele membre ale UE

Începând cu 16.02.2019, se aplică articolul 27 alin alineatul (2) din Regulamentul UE nr. 2016/1191 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană. Scop – eliminarea formalităților birocratice în ceea ce privește unele documente publice, ar fi: procesul de apostile, traduceri autorizate, copii certificate. Zona de [...]

Postat pe

Aprobarea cotei 2019 pentru angajații străini nou admiși pe piața muncii

Hotărîrea Guvernului nr. 34/2019 stabilește un număr total de 20,000 permise de muncă care ar putea fi emise în 2019 cetățenilor străini aparținând altor state decât statele membre ale Uniunii Europene sau spațiul economic european sau Confederației Elvețiene sau către străini cetățenilor al căror acces liber la piața muncii este stabilit [...]

Postat pe

Modificări legislative privind creșterea salariului brut minim pe economie și impactul acesteia asupra mobilității internaționale

Incepand cu 01.01.2019, salariul minim brut pe economie garantat va fi majorat de la Ron 1900 la Ron 2080, pentru personalul angajat cu 8 ore/zi, 40 ore/saptamana. Conform dispozițiilor legale privind regimul străinilor din România, următoarele categorii de cetățeni din afara UE trebuie să-și alinieze salariile la nivelul minim [...]

Postat pe

Modificări legislative ale unor acte normative privind regimul străinilor în România, în vigoare începând cu data de 09.11.2018

Law no. 247/2018 amends and supplements GEO no. 194/2002 on the regime of foreigners in Romania as well as Government Ordinance no. 25/2014 regarding the employment and secondment of foreigners on the Romanian territory, according to the below: Ultram is a very strong and effective drug. Severe pain passes away for a long time after […]

Postat pe

Actualizarea HG Nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2018

Hotărârea Guvernului nr.946/2017, publicată în Monitorul Oficial la 29 decembrie 2017, a stabilit un număr total de 7000 de permise de muncă care puteau fi eliberate în anul 2018 cetățenilor non-europeni, dintre care 4000 pentru lucrători permanenți și 1200 pentru lucrători detașați. Având în vedere că la data de 9 iulie 2018, cota pentru [...]

Postat pe

Modificări legislative privind condiţiile de eliberare a avizelor de angajare pentru cetăţenii străini

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2018, art.4 alineatul (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2014 privind angajarea și detașarea cetățenilor străini pe teritoriul României, se modifică după urmează: Condiția de eligibilitate privind angajarea cetățenilor străini pe teritoriul României se consideră că angajatorul român nu a fost sancționat [...]

Postat pe

Salariul mediu brut pe economie în 2018

Incepand cu 06 ianuarie, 2018 salariul mediu brut pe economie a crescut de la RON 3131 la RON 4162. Prin urmare, toate referințele legate de salariul mediu brut în 2018 trebuie să ia în considerare suma de RON 4162. În conformitate cu cerințele legale de imigrare, non-UE străini care au contract individual de muncă ar trebui să obțină o brută [...]

Postat pe

2018 citat pentru angajații nou-admiși este publicat

Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1040 din 29.12.2017. Hotărîrea Guvernului nr. 946/2017 stabilește un număr total de 7,000 de declarații de angajare care ar putea fi emise în 2018 cetățenilor străini care aparțin altor state decât statele membre ale Uniunii Europene sau spațiul economic european sau Confederația Elvețiană, [... ]

Postat pe

Portable A1 form in case of exemption – Transnational secondment exceeding 24 months

Articolul 12 din Regulamentul (ce) nr. 883/2004 prevede că perioada de detașare nu poate fi mai mare de 24 de luni, prin urmare, angajatul detașat poate rămâne afiliat sistemului de securitate socială din țara de origine până la maximum 24 de luni. Ca scutire, articolul 16 din Regulamentul (ce) nr. 883/2004 permite [...]

Postat pe