Contencios fiscal și justificare în caz de audit

Contencios fiscal

Asistăm clienții care se confruntă cu orice fel de dificultate care ține de deciziile de impunere emise de autoritățile fiscale din România sau reducem posibilitățile ca, în urma inspecției fiscale, organele de control să emită decizii de impunere nefavorabile clienților noștri. Serviciile noastre au la bază experiența vastă pe care echipa noastră a dobândit-o prin relaționarea îndelungată cu autoritățile fiscale din România pe asemenea teme.

Echipa noastră de consultanță fiscală vă poate ghida de-a lungul întregului proces al inspecției fiscale și poate relaționa direct, în numele dumneavoastră, cu autoritățile fiscale din România, pentru a se asigura că inspecția fiscală se efectuează în mod corespunzător și că obligațiile de plată suplimentare aferente impozitelor, dobânzilor și penalizărilor, impuse în urma controlului, sunt la un nivel minim.

Serviciile noastre de asistență în timpul inspecțiilor fiscale includ, printre altele:

 • Analiza juridică și investigarea faptelor din domeniul fiscal vizat;
 • Evaluarea independentă a situației fiscale a clienților noștri anterior investigării, în vederea identificării în avans a oricăror potențiale arii de risc;
 • Întocmirea și formularea poziției clienților noștri cu privire la aspectele fiscale aflate în dezbatere, prin prezentarea unor argumente de natură juridică în vederea justificării abordării clienților noștri;
 • Gestionarea procesului de inspecție fiscală și concentrare a eforturilor pe găsirea celei mai rentabile soluții pentru finalizarea inspecției fiscale derulate de autoritățile fiscale din România, dând astfel posibilitatea angajaților clientului să se concentreze pe activitățile curente;
 • Reprezentarea clienților noștri în relația cu autoritățile fiscale din România pe durata inspecției fiscale și a discuțiilor finale cu inspectorii autorităților fiscale din România, în vederea prezentării de argumente de natură tehnică și a argumentării cu claritate și convingere a poziției clientului;
 • Evaluarea punctelor forte și a celor slabe din abordarea clientului nostru cu privire la anumite aspecte fiscale, în vederea evaluării șanselor de reușită în eventualitate unui demers legal în fața instanței, întreprins împotriva autorităților fiscale;
 • Asistență în continuarea procedurii de litigiu, în cazul în care clientul decide să continue demersurile legale în acest sens.

Asistență în domeniul contenciosului fiscal

Îi asistăm pe clienții noștri în litigii de natură fiscală cu autoritățile fiscale din România prin linia noastră de servicii de asistență în domeniul contenciosului fiscal. În baza experienței vaste dobândite de echipa noastră, am consiliat cu succes un număr semnificativ de clienți într-o gamă largă de spețe care țin de contenciosul fiscal, prin formularea de contestații, la deciziile emise de autoritățile fiscale și de instanțele de toate nivelurile de competență din România și prin asistența acordată clienților pe durata procedurii de litigiu.

Sesiuni de actualizare fiscală, inclusiv analiza la zi a legislației fiscale din România și din UE, hotărâri ale instanțelor, hotărâri-cheie ale CEJ pe aspecte fiscale și alte arii importante de risc identificate în practică; serviciile noastre de asistență în domeniul contenciosului fiscal includ, printre altele:

 • Sesiuni practice de instruire, concepute pentru a ajuta clienții să gestioneze aspectele fiscale cu care se confruntă în activitatea lor zilnică;
 • Seminarii pe teme fiscale specializate sau legate de ramura de activitate, cum ar fi:
 • Analiza juridică, investigarea faptelor și pregătirea motivelor pentru contestație;
 • O evaluare complet independentă a aspectelor fiscale vizate, pusă la dispoziția clientului
 • Pregătirea și formularea poziției clientului;
 • Întocmirea contestației scrise;
 • Reprezentarea clientului nostru în relația cu autoritățile fiscale din România și pe durata discuțiilor finale cu inspectorii autorităților fiscale din România, în vederea argumentării cu claritate și convingere a poziției clientului;
 • Evaluarea punctelor forte și a celor slabe din abordarea clientului nostru cu privire la anumite aspecte fiscale, în vederea evaluării șanselor de reușită în eventualitate unui demers legal în fața instanței, întreprins împotriva autorităților fiscale din România;
 • Reprezentare continuă, în colaborare cu avocații/specialiștii în litigii ai clientului.