RAPORTARE CONTABILĂ ȘI FINANCIARĂ

Raportare IFRS și de gestiune

 • Întocmim situații financiare independente lunare/trimestriale, conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), inclusiv: bilanțuri, declarații de venit, fluxuri de numerar, declarații cu privire la modificările de capital, note explicative privind situațiile financiare;
 • Întocmim și situații financiare consolidate pentru grupuri de companii.

Puncte de vedere de specialitate

 • Avem experiență în întocmirea de puncte de vedere de specialitate, în domeniul contabil, cu nivel ridicat de complexitate, pentru o gamă largă de tranzacții, inclusiv rapoarte de expertiză contabilă pentru atestarea naturii lichide, certe și exigibile a creanțelor, în vederea capitalizării acestora.

Consultanță

 • Acest serviciu include asistență pe durata proceselor de audit extern și audit fiscal, instruire IFRS pentru angajații din departamentul financiar intern, proiecte de fuziuni și achiziții, asistență acordată auditorilor financiari externi și interni ai companiei, asistență la inventarierea de la sfârșitul anului, asigurarea aplicării aspectelor contabile la înființarea unei noi societăți.

Contabilitate aferentă tranzacțiilor

 • Întocmim bugete de venituri și cheltuieli, conturi de gestiune (inclusiv comparații între sumele bugetate și cele realizate);
 • Întocmim prognoze, elaborăm proceduri de contabilitate a costurilor, indicatori-cheie de performanță de natură financiară. Elaborăm și metode de planificare integrate și întocmim orice alte tipuri de rapoarte solicitate de conducere și/sau acționari/asociați;
 • Serviciul de gestionare a numerarului include întocmirea documentelor de plată, deschiderea de depozite, obținerea cu regularitate a extraselor de cont, tranzacții bancare online, întocmirea situațiilor fluxului de numerar.

Verificare contabilă și due diligence

 • Efectuăm verificări contabile lunare/trimestriale, analizând tranzacțiile semnificative și verificând exactitatea înregistrărilor contabile și plata corectă și la termen a impozitelor;
 • Oferim servicii de consultanță pentru crearea și structurarea proceselor contabile și pentru elaborarea procedurilor de lucru și a metodologiilor contabile.

Contabilitate statutară

 • Concepem sistemele IT în conformitate cu fiecare activitate individuală, în vederea generării rapoartelor solicitate de client;
 • Prelucrăm în timp util toate documentele contabile lunare și semnalăm potențialele documente justificative care lipsesc;
 • Întocmim toate rapoartele statutare necesare: balanțe de verificare, jurnale de vânzări și cumpărări, declarații de TVA, declarații privind impozitul pe profit; de asemenea, depunem declarațiile la autoritățile competente în timp util;
 • Întocmim setul obligatoriu de situații financiare anuale sau intermediare, în formatul impus prin normele de la nivel local.

Ca parte a soluțiilor contabile pe care le oferim, vă putem acorda asistență în următoarele domenii:

 • Contabilitate internă („in-house”) / externă („on-site”), în conformitate cu normele contabile stabilite la nivel local;
 • Situații financiare în conformitate cu normele contabile stabilite la nivel local;
 • Declarații fiscale, declarații privind asigurările sociale sau pentru băncile naționale sau birourile generale de statistică;
 • Rapoarte de gestiune;
 • Verificări contabile;
 • Înlocuire a personalului contabil;
 • Verificarea evidențelor contabile pentru perioade anterioare de raportare;
 • Adaptarea sistemelor financiare;
 • Administrare şi analiză financiară;
 • Domiciliere fiscală;
 • Conceperea și organizarea proceselor de contabilitate;
 • Facturare și recuperarea creanțelor;
 • Gestionarea solicitărilor de numerar și a plăților către furnizori;
 • Serviciu de asistență clienți/furnizori;
 • Gestionarea inspecțiilor fiscale și asigurarea serviciilor auditorilor calificați pentru gestionarea registrelor contabile;
 • Întocmirea de rapoarte, arhivarea și actualizarea registrelor contabile.

Contactați un consilier

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la acest subiect și la modul în care ar putea fi afectată afacerea dumneavoastră, vă rugăm să luați legătura cu consultantul Mirus cu care colaborați de obicei sau cu:

Private: Ioana Massier

 • Contabilitate & salarizare
 • București
 • +40 (31) 228 20 81