Contract de mandat versus Contract Individual de Muncă

Contractul de mandat și contractul individual de muncă ("ILC") sunt reglementate diferit din punct de vedere juridic, astfel încât ILC este reglementat de Codul Muncii, iar contractul de mandat este reglementat de Legea 31/1990 privind societățile comerciale. În general, ambele contracte implică un beneficiu pentru un beneficiar, ca regulă în cadrul programului de lucru. Atât [...]

Postat pe

va afecta G.D.P.R. relațiile de muncă

După știm cu toții, începând cu 25 mai 2018, Regulamentul General privind Protecția Datelor (G.D.P.R.) va intra în vigoare și va impune norme mai stricte cu privire la modul în care companiile pot stoca și utiliza informațiile personale ale angajaților lor. În rândurile următoare vom detalia obligațiile companiilor, și anume ale departamentelor de resurse umane pentru a se conforma cu [...]

Postat pe

Locul de muncă – Dispoziții care trebuie incluse în contractul de muncă

Specificarea locului de muncă în contractul individual de muncă Specificarea locului de muncă implică determinarea precisă în spațiul locației în care se va efectua lucrarea. Locul de muncă, un element al contractului individual de muncă, nu trebuie confundat cu sensul cuvântului loc de muncă, astfel este definit în [...]

Postat pe

Changes regarding data controller beginning with 25.05.2018 applicable for online stores

With the advent of EU Regulation 2016/679, traders who have an online business have a number of new obligations regarding the processing of their customers’ personal data. This responsibility of online stores is far more extensive than Law 677/2001, which will be repealed by the New Regulation on 25.05.2018. One of the most important changes […]

Postat pe

Lease Agreement Termination and Unilateral Termination

Printre acestea, sunt prevăzute norme speciale pentru rezilierea unilaterală și pentru încetarea neexecutării, reglementate în codul civil la articolele 1816 și respectiv 1817. Definiția contractului de leasing contractul de leasing este definită ca Convenția între două părți, prin care o parte, numit locator, se ocupă de a oferi celeilalte părți, numit un locatar, [...]

Postat pe

Noul regulament general privind protecția datelor

Domeniul de aplicare principal al regulamentului este adaptarea și actualizarea principalelor obiective și principii stabilite de Directiva 95/46/ce, care rămâne valabilă, în conformitate cu evoluțiile tehnologice actuale. Regulamentul stabilește un set unic de reguli, direct aplicabile tuturor statelor membre ale UE, concepute pentru a proteja intimitatea indivizilor mai eficient [...]

Postat pe

Documents under private signature are enforceable titles in compliance with certain conditions

Acest lucru înseamnă că, de acum înainte, în cazurile în care aceste documente sunt considerate titluri executorii, este necesar să le înregistreze în registre publice, ar fi registrul comerțului, arhiva electronică pentru interesele de securitate în domeniul bunurilor mobile, registrul de carte funciară, Etc. De exemplu, un acord de asistență juridică pe care avocatul concluzionează cu său [...]

Postat pe